Imobilien Group představuje:

 

Developerský projekt souboru obytných domů v Nádvorní ulici, Liberec 6

informace o projektu

dokumenty ke stažení

možnosti financování

ceník bytů

ukázkový byt

3D prezentace projektu

3D video prezentace

 

 

pro Imobilien Group

www.neovisual.cz

2006

 

Nejdostupnější nové bydlení v Liberci

K pořízení nového bytu stačí nyní jen 6 % z ceny a zbývající část je možné financovat formou pravidelných měsíčních splátek ( družstevní vlastnictví - varianta hypotečního úvěru bytového družstva) nebo je možné financování prostřednictvím hypotečního úvěru u ČS,a.s. ( osobní vlastnictví - varianta privátní hypotéky) za zvýhodněných podmínek obojí s možností odkladu platby do kolaudace. Klienti si tedy sami určují jaké částky a kdy chtějí splácet a volí si taktéž formu vlastnictví.

Nejširší možnosti financování

Pro financování koupě bytu si klienti mohou vybrat mezi Základní a Splátkovou cenou pro hotovostní platbu nebo Úvěrovou cenou pro variantu osobního či družstevního hypotečního úvěru. Výše ceny resp.měsíční splátky se liší podle typu zvoleného vlastnictví a termínu jejího splacení. Je pravidlem, že volba osobního vlastnictví je levnější než volba družstevního a totéž platí i o hotovostní platbě.

 

Základní cena - hotovostní platba 6% do 7 dnů od podpisu smlouvy
  90% do 1 měsíce od podpisu smlouvy
  4% při předání dokončeného bytu

Zaplaťte jen 6 % z ceny bytu a bydlete ve svém

Princip kombinovaného vlastnictví umožňuje pouze 6% vstupní akontaci, tedy součet základního členského vkladu, nedělitelného fondu, úvěrového fondu (varianta OV) a rizikového fondu (varianta DV). Kupní cenu je pak možné dofinancovat : 1) Osobní vlastnictví - mimořádnou splátkou nebo privátním hypotečním úvěrem u ČS,a.s. samozřejmě s možností 100% úvěru (možná je pochopitelně kombinace) nebo2) Družstevní vlastnictví - mimořádnou splátkou nebo pravidelnou měsíční splátkou hypotečního úvěru bytového družstva se splatností 20 let ( opět je možná kombinace). V této variantě zákazník nemusí prokazovat příjem

 

Úvěrová cena - hypoteční úvěr min. 6% do 7 dnů od podpisu smlouvy (vstupní akontace)
(Osobní vlastnictví) max 100% z úvěru v dohodnutých splátkách s možností 100 % z úvěru

Možnost úhrady 100 % ceny bytu z úvěru OV

Klienti s vysokou bonitou mají možnost financovat celou cenu nového bytu z úvěru. Po podpisu smlouvy klient pouze uhradí vstupní akontaci ve výši 6% z ceny nemovitosti a celou kupní cenu profinancuje úvěrující banka.

 

Splátková cena - hotovostní platba 6% do 7 dnů od podpisu smlouvy
  30% při zahájení výstavby bytového domu
  30% při dokončení svislých a vodorovných nosných konstrukcí bytového domu
  30% při dokončení hrubé stavby bytového domus okny, hrubých instalací v bytě a hrubých vnitřních omítek v bytě
  10% při předání dokončeného bytu

Odklad platby až na 12 měsíců do doby kolaudace stavby pro obě varianty vlastnictví

IMOBILIEN GROUP®, jako jediná developerská a stavební firma na českém trhu, nabízí svým klientům možnost odkladu platby až na 12 měsíců do doby kolaudace stavby. Při odkladu platby zákazník zaplatí jen 6 % z ceny bytu po podpisu smlouvy a začíná splácet až po předání bytu a kolaudaci stavby bytového domu. Částku může klient doplatit z vlastních zdrojů anebo z úvěru, nebo ji může splácet pravidelnou anuitou.

 

Úvěrová cena - hypoteční úvěr min. 6% do 7 dnů od podpisu smlouvy (vstupní akontace)
(Družstevní vlastnictví) max 100% pravidelná měsíční anuita (hypoteční úvěr bytového družstva se splatností 20 let)

Poradenství a vyřízení hypotečních úvěrů zdarma

Společnost IMOBILIEN GROUP® poskytuje všem zájemcům zdarma finanční poradenství a rovněž vyřizuje zdarma hypoteční úvěry.Podle vyhodnocení bonity klienta a požadovaných kritérií je zákazníkovi doporučena pro něj nejvhodnější banka. Na základě plné moci pak společnost pro klienta zdarma vyřídí vše potřebné - od obstarání všech potřebných podkladů až po přípravu úvěrové smlouvy v bance.

 

V rámci financování bytů nabízí společnost IMOBILIEN GROUP® možnost využít úvěrový program 6 % + SPLÁTKY.